الف) ثبت¬نام حضوری : شامل 2 قطعه عکس ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ـ همراه فیش واریزی،
ب) ثبت¬نام غیر حضوری: شامل فیش واریزی می¬باشد که بعد از واریز متقاضیان با شماره تلفن¬های 4-66484983-021 تماس حاصل کرده و نسبت به نوع بسته پستی که بصورت مقدماتی تخصصی و تکمیلی پیشرفته می¬باشد و مدیریت مجموعه را مطلع نموده و در اسرع وقت و بصورت پست پیشتاز برای آنها ارسال خواهد شد.
شماره حساب بانک صادرات (سپهر) 010381078006
بنام آموزشگاه مزرعه زرین
آموزش¬های تولید و پرورش قارچ دکمه¬ای بصورت کامل با مدرک فنی حرفه¬ای با هزینه 345000 تومان و آموزش تکمیلی یشرفته نیز با مبلغ 000/250 تومان انجام
می¬پذیرد و آموزشهای غیر حضوری به ترتیب بصورت مقدماتی و تخصصی مبلغ 000/25 تومان و تکمیلی پیشرفته با مبلغ 000/45 تومان انجام می¬گیرد.
در صورت عضویت در انجمن این مجتمع، متقاضیان آموزشی می¬توانند تا یکسال از مشاوره و راهنمایی¬های کارشناسان بصورت رایگان استفاده نمایند و در ضمن با عقد قرارداد رسمی جهت تضمین در تولید و فروش محصول و تأمین مواد اولیه، مجتمع مزرعه قارچ زرین آمادگی کامل جهت همکاری با علاقه¬مندان تولید قارچ را دارد.
 جهت عضویت در انجمن مرکز قارچ زرین مبلغ 000/45 تومان به شماره حساب 0103081078006 بانک صادرات و بنام آموزشگاه مزرعه زرین واریز نموده و با شماره تلفن 4-66484983-021 تماس حاصل نمائید.
پرورش قارچ در تمامی مراحل نسبت به دما ـ رطوبت و هوا، بسیار حساس
 می¬باشد.
در تمامی طول دوره پرورش قارچ نیازمند کنترل دقیق بوده و در این اثناء کارسناسان بخش مانیتورینگ کنترل صنعتی با طراحی و ساخت دستگاههای اندازه¬گیری دیجیتالی دمایی و رطوبت توانسته¬اند بطور کامل بر این مشکل فایق آیند و این دستگاههای یادشده دارای ویژگیهای منحصربه¬فرد می¬باشد که در زیر به آن اشاره
می¬شد.
1-    امکان اتصال شرایط دعایی و رطوبت به سیستم از راه دور
2-    نمایش لحظه به لحظه اطلاعات سالن تولید قارچ
3-     ذخیره¬سازی تمامی اطلاعات داخل سالن
4-    تهیه گزارش توسط خود دستگاه از سالنهای قارچ
5-    اتصال به شبکه جهت دریافت اطلاعات کامل
6-     گزارش¬گیری از تک¬تک سنسورهای  حرارتی و رطوبتی به¬صورت جدول
7-     گزارش روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و گزارش بصورت گراف سنسورهای مورد نظر
+ نوشته شده توسط در سه شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۷ و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM